Pokoje Gościnne Mosorny Groń, Zawoja
Przyjazd 29 wrz 2023
Wyjazd 30 wrz 2023
Tło bannera

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Klientów obiektów noclegowych

 1. Pokoje Gościnne Mosorny Groń
 2. RODO
 3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Klientów obiektów noclegowych
 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych korzystających z usług noclegowych oraz innych osób kontaktujących się z nami za pośrednictwem poczty e-mail (dalej: „Dane”) jest spółka PKL Horeca Sp. z o.o. z siedzibą w Zakopanem (34-500) przy ul. Bachledy 7D (dalej: „Administrator”).
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
 1. mailowo na adres: iodo@pkl.pl,
 2. pisemnie na adres siedziby Administratora (podany wyżej).
 1. Administrator w związku ze świadczeniem usług noclegowych może przetwarzać następujące Dane:
 1. dane identyfikacyjne (imię i nazwisko),
 2. dane kontaktowe (adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail),
 3. dane związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (firma / nazwa, adres prowadzenia działalności, NIP),
 4. inne dane podane w związku z rezerwacją noclegu.
 1. Twoje Dane zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie, od podmiotu będącego ich odrębnym administratorem (m.in. podmioty zewnętrzne, za pośrednictwem których dokonałeś rezerwacji) lub pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych.
 2. Podanie Danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy z Administratorem (korzystania z usług noclegowych obiektu), a ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy.
 3. Dane będą przetwarzane w celu:
 1. zawarcia i wykonania umowy, w tym jej rozliczenia oraz obsługi rezerwacji lub w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na Twoje żądanie – a podstawą ich przetwarzania będzie niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na Twoje żądanie, niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
 2. udzielenia odpowiedzi na wszelkie skierowane do Administratora zapytania lub wnioski oraz prowadzenie dalszej korespondencji w tym zakresie – a podstawą ich przetwarzania będzie niezbędność do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu korespondencji / odpowiedzi na zapytania,
 3. w związku ze stosowanym monitoringiem wizyjnym na terenie obiektu, obejmującym następujący obszar: teren wokół obiektu, wejście do obiektu, recepcja, lobby, korytarze, części wspólne – w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektu oraz ochrony osób i mienia – a podstawą ich przetwarzania będzie niezbędność do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa osób przebywających na terenie restauracji oraz ochrony osób i mienia,
 4. prowadzenia marketingu bezpośredniego, promowaniu marki, produktów, usług oraz wydarzeń organizowanych przez Administratora lub spółek z Grupy PKL, do której należy Administrator (dalej: „Grupa PKL”) – a podstawą ich przetwarzania będzie Twoja zgoda oraz niezbędność do realizacji celów wynikających z prawie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na marketingu produktów i usług Administratora i Grupy PKL,
 5. obrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń – a podstawa ich przetwarzania będzie niezbędność do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na obronie lub dochodzeniu ewentualnych roszczeń.
 1. Odbiorcami Danych mogą być podmioty wspierające nas w organizacji pracy, świadczące usługi doradcze / prawne i zapewniające wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów informatycznych, a także inne spółki z Grupy PKL – w zakresie niezbędnym do realizacji ww. celów.
 2. Przysługuje Ci prawo dostępu do Danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych Danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (w zakresie w jakim dane są przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora), przenoszenia ich do innego administratora, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach wynikających z przepisów prawa.
 3. Jeżeli i w zakresie w jakim podstawą przetwarzania Twoich Danych jest zgoda, masz prawo ją cofnąć w dowolny sposób, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 4. Dane przechowywane są przez Administratora w celach określonych powyżej przez okres niezbędny do realizacji umowy / kontaktu, a następnie do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub przez okres wynikający z przepisów prawa, w zależności do tego, który z tych okresów upływa później. W przypadku nagrań monitoringu – Dane będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesiące, wyjątkiem sytuacji, gdy zostały zabezpieczone, zgodnie z obowiązującymi przepisami, na potrzeby toczących się postępowań lub gdy Administrator powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu – wtedy termin przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się w oparciu o prawie uzasadniony interes Administratora (m.in. działania marketingowe) Dane będą przetwarzane do czasu, w którym Administrator posiada ten prawnie uzasadniony interes lub do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 5. Administrator nie przekazuje Danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dane nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowaniu

Zobacz na mapie

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez PKL HORECA Sp. z o.o., Bachledy 7D, 34-500, Zakopane Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane